Cán bộ, giảng viên

 

Đoàn Phương Thúy

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng khoa
- Email: thuydp@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0982 874 391
 

Nguyễn Văn Lưu

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó trưởng khoa
- Email: luunv@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0912 910 426
 
thayvien

Trần Huê Viên

- Trình độ: PGS. Tiến sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: tranhuevien@gmail.com
- Điện thoại: 0369 635 558

thaysoan

Đoàn Văn Soạn

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: soandv@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0912 696 638

Đặng Hồng Quyên

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Trưởng bộ môn Chăn nuôi
- Email: quyennguyenbafu@gmail.com
- Điện thoại: 0983816582

Nguyễn Thị Hương Giang

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng bộ môn Thú y
- Email: huonggiang81nl@gmail.com
- Điện thoại: 0965 726 981
 

Vũ Thị Hoài Thu

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: hoaithu1710@gmail.com
- Điện thoại: 0978 449 398

Dương Thị Toan

- Trình độ: Thạc sĩ 
- Chức danh: Giảng viên chính
- Email: toandt@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0962 295 741

Trần Thị Tâm

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Giảng viên chính
- Email: trantam37@gmail.com
- Điện thoại: 0977 559 443

 

Trần Thị Trinh

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: trinhtran220295@gmail.com
- Điện thoại: 037 525 8457

Nguyễn Đình Nguyên

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên chính
- Email: dinhnguyenbuaf@gmail.com
- Điện thoại: 0969 119 188
 

Nguyễn Thị Xuân Hồng

- Trình độ: Thạc sĩ, NCS
- Chức danh:Giảng viên chính
- Email: xuanhong1010@gmail.com
- Điện thoại: 0977 380 780
 

Nguyễn Thị Thu Huyền

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên chính
- Email: huyennguyen3384@gmail.com
- Điện thoại: 0916 791 916
 

Hồ Thu Hiền

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: socsoc81013@gmail.com
- Điện thoại: 0383  303 810
 

 

Nguyễn Thị Hương

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: huongnt@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 01292 213 368
 

Dương Thị Vi

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên chính
- Email: vibafu@gmail.com
- Điện thoại: 0977 099 642
 

Đỗ Thị Thu Hường

- Trình độ: Thạc sĩ, NCS
- Chức danh: Giảng viên chính
- Email: dothithuhuong86@gmail.com
- Điện thoại: 0983 817 161
 

Nguyễn Thị Hạnh

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: trunghanhduc@gmail.com
- Điện thoại: 0983 241 596
 

Nguyễn Việt Dũng

- Trình độ: Thạc sĩ, NCS
- Chức danh: Giảng viên
- Email: nguyendungdhnl@gmail.com
- Điện thoại: 0384 102 899

Đoàn Thị Thảo

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Kỹ sư
- Email: hoacomat999@gmail.com
- Điện thoại: 0968 519 986
 

Nguyễn Thị Huế

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: hue20cna@gmail.com
- Điện thoại: 0976 431 558
 

Nguyễn Thị Loan

- Trình độ: Kỹ sư
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: nguyenthiloan30091995@gmail.com
- Điện thoại: 0966912542

Nguyễn Thu Hà

- Trình độ: CN
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: nguyenthuhadhnl90@gmail.com
- Điện thoại: 0359991983
Trần Đức Hoàn
- Trình độ: PGS. Tiến sĩ
- Chức danh: Trưởng phòng KH&HTQT
- Email: 
- Điện thoại:
Hoàng Thị Thúy
- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: PHT trường THPT Thân Nhân Trung
- Email: 
- Điện thoại:
 

 
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây