Cán bộ, giảng viên

 

Đoàn Phương Thúy

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó trưởng khoa (phụ trách)
- Email: thuydp@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0982 874 391
 

Nguyễn Văn Lưu

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó trưởng khoa
- Email: luunv@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0912 910 426
 

Đặng Hồng Quyên

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Phó trưởng bộ môn Chăn nuôi
- Email: quyennguyenbafu@gmail.com
- Điện thoại: 0983816582

Nguyễn Thị Hương Giang

- Trình độ: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Phó trưởng bộ môn TY
- Email: huonggiang81nl@gmail.com
- Điện thoại: 0965 726 981
 

Nguyễn Thị Khánh Linhthayvinh

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: khanhlinhbafu@gmail.com
- Điện thoại: 0985 154 262

Nguyễn Thị Thanh Hải

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Phó trưởng bộ môn Thú y
- Email: thanhhaicdnl@gmail.com
- Điện thoại: 01693 932 781

Trần Thị Tâm

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: trantam37@gmail.com
- Điện thoại: 0977 559 443

Ngô Thành Vinhthayvinh

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: ngothanhvinh1962@gmail.com
- Điện thoại: 01699 361 96

Nguyễn Đình Nguyên

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: dinhnguyenbuaf@gmail.com
- Điện thoại: 0969 119 188
 

Nguyễn Thị Xuân Hồng

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh:Giảng viên
- Email: xuanhong1010@gmail.com
- Điện thoại: 0977 380 780
 

Nguyễn Thị Thu Huyền

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: huyennguyen3384@gmail.com
- Điện thoại: 0916 791 916
 

Nguyễn Thị Chinhchinh

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: chinhnguyen326@gmail.com
- Điện thoại: 0984 822 368
 

Nguyễn Thị Hương

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: huongnt@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 01292 213 368
 

Dương Thị Vi

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: vibafu@gmail.com
- Điện thoại: 0977 099 642
 

Đỗ Thị Thu Hường

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: dothithuhuong86@gmail.com
- Điện thoại: 0983 817 161
 

Nguyễn Thị Hạnh

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: trunghanhduc@gmail.com
- Điện thoại: 0983 241 596
 

Dương Thị Toan

- Trình độ: Thạc sĩ 
- Chức danh: Giảng viên
- Email: toandt@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0962 295 741

Đoàn Thị Thảo

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Kỹ sư
- Email: hoacomat999@gmail.com
- Điện thoại: 0968 519 986
 

Nguyễn Thị Huế

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: hue20cna@gmail.com
- Điện thoại: 0976 431 558
 

Nguyễn Trọng Kim

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: nguyenkim8@gmail.com
- Điện thoại: 0904 289 680
 

Nguyễn Việt Dũng

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: nguyendungdhnl@gmail.com
- Điện thoại: 01684 102 899
 

Hồ Thu Hiền

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: socsoc81013@gmail.com
- Điện thoại: 01683  303 810
 


Mai Văn Sánhthaysanh

- Trình độ: PGS. Tiến sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: mvsanh2009@gmail.com
- Điện thoại: 0912 585 495

Trần Thị Trinhtrinh

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Giảng viên
- Email: trinhtran220295@gmail.com
- Điện thoại: 0167 525 8457

Vũ Thị Hoài Thu

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: hoaithu1710@gmail.com
- Điện thoại: 0978 449 398

Trịnh Xuân Đứcduc

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Kỹ sư
- Email: Trinhduc1405@gmail.com
- Điện thoại: 01628 406 886

Bùi Thị Thươngthayvinh

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Kỹ sư
- Email: buithithuongcnty@gmail.com
- Điện thoại: 0388 525 792

 

 
 
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây